Access

Nagoya

Head Office

New Sakae Bldg. 5F, 3-23-18, Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0003, Japan

Shibuya

Office

KN Shibuya 3rd Bldg 4F, 9-8 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0031, Japan